Tag: phục hồi kinh tế

Chuyên gia UNDP: Không đánh đổi giữa kinh tế, môi trường, và sức khỏe, mà để chúng tương trợ nhau

Chuyên gia UNDP: Không đánh đổi giữa kinh tế, môi trường,...

Theo GS. TS. Jonathan Pincus, chuyên gia kinh tế học cao cấp về phát triển bao trùm,...