Tag: phúc lợi xã hội

Xây dựng lực lượng phúc lợi xã hội cho trẻ em hậu đại dịch Covid-19 - Bài toán cần tính nhanh và đúng

Xây dựng lực lượng phúc lợi xã hội cho trẻ em hậu đại dịch...

Ngày 4/11, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phối hợp cùng Tổ chức Y tế thế giới...

Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi

Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường phúc lợi cho mọi người...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP về phát triển bền vững.