Tag: Plan International Việt Nam

Thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em gái: Cần những soái ca soái tỷ nơi công cộng

Thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em gái: Cần những...

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp cùng Trung tâm Quản lý...

Những dự án gieo niềm vui cho trẻ em vùng cao

Những dự án gieo niềm vui cho trẻ em vùng cao

Hàng nghìn trẻ em, thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam sẽ được hưởng...

Nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số phòng chống tảo hôn, mua bán người

Nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số...

Chiều ngày 5/5/2022, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với tổ chức...

Lắng nghe và chia sẻ về những thách thức ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ em gái trong đại dịch COVID-19

Lắng nghe và chia sẻ về những thách thức ảnh hưởng đến...

Tổ chức Plan International Việt Nam và Trung tâm Sống & Học tập vì Môi trường (Live...