Tag: quản lý F0

Hà Nội kiến nghị Bộ Y tế giảm thủ tục hành chính quản lý F0 tại nhà

Hà Nội kiến nghị Bộ Y tế giảm thủ tục hành chính quản lý...

TP Hà Nội giao Sở Y tế rà soát, kiến nghị Bộ Y tế xem xét điều chỉnh, giảm tải cho...