Tag: quản lý khu công nghiệp

Cho phép người lao động được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp

Cho phép người lao động được tạm trú, lưu trú trong khu...

Theo Điều 25 Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và...