Tag: quản lý người mắc COVID-19

Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà

Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà

Theo Quyết định 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản...