Tag: Quảng Bình

Quảng Bình tập huấn phổ biến những quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi

Quảng Bình tập huấn phổ biến những quy định của pháp luật...

Ngày 3/12, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp tập...