Tag: Quang Ngai

Quảng Ngãi phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống 0,55% vào năm 2025

Quảng Ngãi phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương...

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch...

USAID viện trợ trên 12 tỷ đồng giúp 465 hộ dân Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai

USAID viện trợ trên 12 tỷ đồng giúp 465 hộ dân Quảng Ngãi...

Vừa qua, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định...

UNDP viện trợ 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Quảng Ngãi

UNDP viện trợ 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Quảng...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký phê duyệt gói hỗ trợ, viện trợ...