Tag: Quốc hội Argentina

Thực hiện bình đẳng giới ở khu vực dân tộc thiểu số

Thực hiện bình đẳng giới ở khu vực dân tộc thiểu số

Tại cuộc họp trực tuyến giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Argentina với chủ đề...