Tag: Quốc khánh

Quy định mới về mức tặng quà Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Quốc khánh

Quy định mới về mức tặng quà Ngày Thương binh – Liệt sĩ,...

Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh...

Thủ tướng: Việt Nam lấy con người là trung tâm, mục tiêu phát triển

Thủ tướng: Việt Nam lấy con người là trung tâm, mục tiêu...

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam xác định lấy con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn...