Tag: Quốc khánh

Thủ tướng: Việt Nam lấy con người là trung tâm, mục tiêu phát triển

Thủ tướng: Việt Nam lấy con người là trung tâm, mục tiêu...

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam xác định lấy con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn...