Tag: quỹ bảo trợ trẻ em

 33 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ

33 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được Quỹ...

Với vai trò cầu nối những trái tim nhân ái đến với trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh...