Tag: Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc

Bà Naomi Kitahara - Người thúc đẩy quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam

Bà Naomi Kitahara - Người thúc đẩy quyền bình đẳng cho...

Trong những năm qua, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc...

Dự án hợp tác mới của Nhật Bản giúp Việt Nam hỗ trợ nhóm dân số yếu thế và dễ bị tổn thương vì COVID-19

Dự án hợp tác mới của Nhật Bản giúp Việt Nam hỗ trợ nhóm...

Ngày 26/4 tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản và Quỹ Dân số Liên...

Quỹ Dân số Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ Việt Nam

Quỹ Dân số Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chăm sóc sức khỏe...

Ngày 2/4, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tiếp tục cung ứng các thiết...