Tag: Quỹ học bổng Vừ A Dính

Trao 225 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Trao 225 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc...

Ngày 6/5, tại TP.HCM, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường...