Tag: quỹ mổ tim miễn phí

Chạy bộ gây quỹ mổ tim miễn phí cho 1.300 trẻ em hoàn cảnh khó khăn

Chạy bộ gây quỹ mổ tim miễn phí cho 1.300 trẻ em hoàn cảnh...

Chiều 24/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Nhịp tim Việt Nam (thuộc tổ...