Tag: Quỹ phát triển ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Quỹ phát triển ĐHQG TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ học sinh, sinh viên theo đuổi sự nghiệp học tập

Quỹ phát triển ĐHQG TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ học sinh, sinh...

Được thành lập từ năm 2009, trải qua hơn 13 năm hoạt động, bằng nhiều chương trình...