Tag: quỹ phúc lợi chống đói nghèo

Mexico đề xuất HĐBA thành lập quỹ phúc lợi chống đói nghèo

Mexico đề xuất HĐBA thành lập quỹ phúc lợi chống đói nghèo

Ngày 9/11, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đề xuất với 15 nước ủy...