Tag: quyền bầu cử

Đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam và cai nghiện ma túy bắt buộc

Đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam và...

Theo quy định của pháp luật, những người đang bị tạm giữ, tạm giam vẫn có quyền...

Quyền bầu cử, ứng cử và tham gia quản lý Nhà nước và xã hội trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền bầu cử, ứng cử và tham gia quản lý Nhà nước và xã...

Quyền bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của người dân được...