Tag: quyền bí mật riêng tư

Quyền được bảo vệ bí mật riêng tư trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền được bảo vệ bí mật riêng tư trong Hiến pháp Việt...

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng...