Tag: quyền có việc làm

Quyền có việc làm và phát triển thị trường lao động  trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền có việc làm và phát triển thị trường lao động  trong...

Với khoảng 54,48 triệu người trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) , để phát...