Tag: Quyền con người

Việt Nam hợp tác khu vực về quyền con người

Việt Nam hợp tác khu vực về quyền con người

Việt Nam tích cực tham gia vào quá trình hình thành và hoạt động của Ủy ban liên...

 Việt Nam hợp tác với các cơ chế của Liên Hợp Quốc về quyền con người

Việt Nam hợp tác với các cơ chế của Liên Hợp Quốc về quyền...

Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm tại Hội đồng Nhân quyền,...

Việt Nam và các công ước quốc tế về quyền con người

Việt Nam và các công ước quốc tế về quyền con người

Việt Nam gia nhập các điều ước quốc tế quan trọng về quyền con người ngay vào đầu...

Hiến pháp năm 2013 và những nội dung về quyền con người 

Hiến pháp năm 2013 và những nội dung về quyền con người 

Ở Việt Nam, quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp...

Quan điểm của Nhà nước Việt Nam về quyền con người 

Quan điểm của Nhà nước Việt Nam về quyền con người 

Quan điểm của Nhà nước Việt Nam về quyền con người có cội rễ sâu xa từ truyền thống...

Quyền được bảo vệ không bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục được quy định như thế nào trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam?

Quyền được bảo vệ không bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt...

Trong Luật nhân quyền quốc tế, quyền này đầu tiên được đề cập tại Điều 5 UDHR, trong...

Luật quốc tế có đặt ra yêu cầu gì với các quốc gia trong việc tạm đình chỉ thực hiện quyền con người hay không?

Luật quốc tế có đặt ra yêu cầu gì với các quốc gia trong...

Mặc dù cho phép các quốc gia tạm đình chỉ (hạn chế thực hiện) một số quyền con người...

Quyền con người có mối liên hệ như thế nào với việc xóa bỏ đói nghèo?

Quyền con người có mối liên hệ như thế nào với việc xóa...

Đối với đại đa số người đang phải sống trong tình trạng đói nghèo, tình trạng khốn...

Có khi nào một quốc gia có thể tạm đình chỉ thực hiện các quyền con người hay không?

Có khi nào một quốc gia có thể tạm đình chỉ thực hiện các...

Về nguyên tắc, các nghĩa vụ quốc gia trong việc thực hiện quyền con người mang tính...

Quyền con người có nguồn gốc tự nhiên hay do pháp luật quy định?

Quyền con người có nguồn gốc tự nhiên hay do pháp luật...

Quyền con người có nguồn gốc tự nhiên hay do pháp luật quy định? Về vấn đề này,...

Tăng cường tiếng nói trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN

Tăng cường tiếng nói trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền...

Ngày 17/11, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban thư ký ASEAN và...

Quyền con người có những đặc trưng gì?

Quyền con người có những đặc trưng gì?

Nhận thức phổ biến của cộng đồng quốc tế cho rằng quyền con người có những đặc trưng...

Quyền sống được quy định như thế nào trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam?

Quyền sống được quy định như thế nào trong pháp luật quốc...

Quyền sống (the right to life) được quy trong Điều 3 UDHR và Điều 6 ICCPR. Đây được...

Quyền con người và tự do có mối liên hệ như thế nào?

Quyền con người và tự do có mối liên hệ như thế nào?

Trên thực tế hầu như không có sự phân biệt và khác biệt trong vận dụng các tiêu...

Quyền con người và an ninh con người có mối liên hệ như thế nào?

Quyền con người và an ninh con người có mối liên hệ như...

Có thể thấy an ninh con người và quyền con người có mối quan hệ mật thiết tác động...

Quyền con người và phát triển con người có mối liên hệ như thế nào?

Quyền con người và phát triển con người có mối liên hệ...

Khái niệm phát triển con người (human development), theo UNDP là một tiến trình...