Tag: quyền công dân

Đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong hoạt động biên phòng ​

Đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong hoạt động...

Ghi nhận nỗ lực lớn của cơ quan soạn thảo dự án Luật Biên phòng Việt Nam, song Chủ...

Bảo đảm Quyền con người, Quyền công dân thông qua hoạt động xét xử của Tòa án

Bảo đảm Quyền con người, Quyền công dân thông qua hoạt...

Hiến pháp năm 2013–Những điểm mới cơ bản về quyền tư pháp, nguyên tắc tổ chức và...

Phân biệt quyền con người, quyền công dân và quyền hiến định

Phân biệt quyền con người, quyền công dân và quyền hiến...

Quyền con người, quyền công dân và quyền hiến định có gì khác nhau?

QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về...