Tag: quyền của người khuyết tật

Bảo đảm quyền của người khuyết tật và người cao tuổi

Bảo đảm quyền của người khuyết tật và người cao tuổi

Về cơ bản pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam đã có những quy định nhằm bảo...

Việt Nam dự Hội nghị lần thứ 15 các nước thành viên Công ước Quyền của Người Khuyết tật

Việt Nam dự Hội nghị lần thứ 15 các nước thành viên Công...

Trong khuôn khổ hội nghị, đã có các phiên thảo luận chuyên đề về: đổi mới và công...

15 năm Công ước Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật

15 năm Công ước Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết...

Cách đây 15 năm, vào ngày 30/3/2007, 80 quốc gia thành viên Liên hợp quốc và Ủy...