Tag: quyền dân tộc bản địa

Tuyên ngôn của Liên hợp quốc về quyền của các dân tộc bản địa

Tuyên ngôn của Liên hợp quốc về quyền của các dân tộc bản...

Trân trọng công bố bản Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền của các dân tộc bản địa...