Tag: quyền dân tộc thiểu số

Quyền của người dân tộc thiểu số

Quyền của người dân tộc thiểu số

Việt Nam là một quốc gia thống nhất với 54 dân tộc. Tính đến năm 2014, trên 12,3...