Tag: quyền được chăm sóc sức khoẻ

Quyền được chăm sóc sức khỏe trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền được chăm sóc sức khỏe trong Hiến pháp Việt Nam

Bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính...