Tag: quyền được xét xử công bằng và công khai

Mọi người đều có quyền được xét xử công bằng và công khai bởi một tòa án có thẩm quyền

Mọi người đều có quyền được xét xử công bằng và công khai...

Điều 14 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) đã quy...