Tag: quyền giám sát

CDC Hà Nội: Người dân có quyền giám sát khi lấy mẫu xét nghiệm

CDC Hà Nội: Người dân có quyền giám sát khi lấy mẫu xét...

Người dân có quyền giám sát nhắc nhở, yêu cầu người lấy mẫu sát khuẩn đầy đủ trước...