Tag: quyền giáo dục

Quyền giáo dục trong dịch COVID: Vượt khó khăn, đẩy nhanh chuyển đổi số

Quyền giáo dục trong dịch COVID: Vượt khó khăn, đẩy nhanh...

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống...

Quyền được giáo dục

Quyền được giáo dục

Việt Nam coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Mặc dù nguồn ngân sách còn hạn chế,...