Tag: quyền lợi

Kiến nghị bảo vệ quyền lợi cho người lao động là FO

Kiến nghị bảo vệ quyền lợi cho người lao động là FO

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận được nhiều ý kiến phản ánh của đoàn viên,...

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Nếu người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh Covid-19 thì sẽ được trả...