Tag: quyền người cao tuổi

Quyền người cao tuổi trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền người cao tuổi trong Hiến pháp Việt Nam

Bắt nguồn từ truyền thống kính trọng người cao tuổi, việc chăm sóc, bảo vệ quyền...