Tag: quyền người khuyết tật

Phát động chiến dịch “WeThe15" toàn cầu ủng hộ quyền người khuyết tật

Phát động chiến dịch “WeThe15" toàn cầu ủng hộ quyền người...

Trước thềm Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Paralympic Tokyo khai mạc...

Cần tăng cường dịch vụ có hòa nhập người khuyết tật

Cần tăng cường dịch vụ có hòa nhập người khuyết tật

Mới đây, Hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo lần thứ nhất phân tích thực trạng thực...

 Quyền người khuyết tật trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền người khuyết tật trong Hiến pháp Việt Nam

Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số cả nước, trong đó...