Tag: quyền người nhiễm HIV

Quyền của người nhiễm HIV

Quyền của người nhiễm HIV

Trong 6 tháng đầu năm 2015, số người xét nghiệm phát hiện mới nhiễm HIV là 3.204...