Tag: quyền nuôi con

Quy định về quyền nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng sau khi ly hôn

Quy định về quyền nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng sau khi...

Ly hôn là sự kiện làm chấm dứt quan hệ vợ chồng trước pháp luật. Sự kiện này đặt...