Tag: quyền riêng tư

Chuyên gia giáo dục: Kiểm tra điện thoại của con có thể gây tổn thương vô cùng lớn

Chuyên gia giáo dục: Kiểm tra điện thoại của con có thể...

Xâm phạm quyền riêng tư, kiểm tra điện thoại của con có thể gây tổn thương vô cùng...

Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dành cho đối tượng thanh thiếu niên trên môi trường mạng

Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dành cho đối tượng thanh...

Tối ngày 7/11/2021, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, Hiệp hội An toàn Thông tin...

Chuyển đổi số: Cần tăng cường bảo vệ quyền riêng tư

Chuyển đổi số: Cần tăng cường bảo vệ quyền riêng tư

Giới chuyên gia quốc tế kêu gọi củng cố các quy định về ứng dụng công nghệ kỹ thuật...