Tag: quyền tham gia

Quảng Trị: Tập huấn 3 chuyên đề để hỗ trợ trẻ em phát huy quyền tham gia vào các vấn đề của trẻ em

Quảng Trị: Tập huấn 3 chuyên đề để hỗ trợ trẻ em phát huy...

Ngày 3/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Plan International...