Tag: quyền tự chủ thân thể

Gần một nửa phụ nữ trên thế giới không được quyền tự chủ thân thể của chính mình

Gần một nửa phụ nữ trên thế giới không được quyền tự chủ...

Theo Báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới 2021 'Cơ thể tôi là của tôi: Mưu cầu quyền...