Tag: Quyền tự do

Quyền con người và tự do có mối liên hệ như thế nào?

Quyền con người và tự do có mối liên hệ như thế nào?

Trên thực tế hầu như không có sự phân biệt và khác biệt trong vận dụng các tiêu...

Bảo đảm quyền tự do làm việc cho người lao động ở Việt Nam

Bảo đảm quyền tự do làm việc cho người lao động ở Việt...

Quyền lao động là một trong những quyền cơ bản của con người và việc bảo đảm quyền...