Tag: quyền tự do đi lại

Quyền tự do đi lại và lựa chọn nơi ở được quy định như thế nào trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam?

Quyền tự do đi lại và lựa chọn nơi ở được quy định như...

Trong Luật nhân quyền quốc tế, quyền này được quy định trong Điều 12 ICCPR, thể...

Quyền tự do đi lại thời Covid-19 - cam kết và hành động (kỳ II)

Quyền tự do đi lại thời Covid-19 - cam kết và hành động...

Bất chấp dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã, đang và sẽ nỗ lực đảm bảo tối...