Tag: QUYỀN TỰ DO ĐI LẠI

Quyền tự do đi lại thời Covid-19 - cam kết và hành động (kỳ II)

Quyền tự do đi lại thời Covid-19 - cam kết và hành động...

Bất chấp dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã, đang và sẽ nỗ lực đảm bảo tối...

QUYỀN TỰ DO ĐI LẠI, CƯ TRÚ

QUYỀN TỰ DO ĐI LẠI, CƯ TRÚ

Quyền tự do đi lại, cư trú trước hết được đề cập trong Điều 13 UDHR, trong đó nêu...