Tag: quyền tự do tôn giáo

Bảo đảm quyền tự do tôn giáo: Bước chuyển tích cực

Bảo đảm quyền tự do tôn giáo: Bước chuyển tích cực

Sau 2 năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, việc bảo đảm quyền tự do thực hành...