Tag: quyền văn hoá

Quyền con người trong lĩnh vực văn hóa

Quyền con người trong lĩnh vực văn hóa

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền hưởng thụ các giá trị văn hoá,...