Tag: Quyết định số 1079/QĐ-TTg

Đẩy mạnh truyền thông về quyền con người

Đẩy mạnh truyền thông về quyền con người

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022...