Tag: Quyết định số 112/QĐ-TTg

Tập huấn kỹ năng cho 90.000 cán bộ, nhân viên thực hiện phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021- 2030

Tập huấn kỹ năng cho 90.000 cán bộ, nhân viên thực hiện...

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 112/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát...