Tag: Quyết định số 1163/QĐ-BVHTTDL

Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm...

Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 1163/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch xây dựng Chiến...