Tag: Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg

Hỗ trợ đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19

Hỗ trợ đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ chi...