Tag: Quyết định số 2027/QĐ-UBND

Hà Nội kiên trì thực hiện mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo

Hà Nội kiên trì thực hiện mục tiêu cơ bản không còn hộ...

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND giao chỉ tiêu giảm...