Tag: Quyết định số 2156/QĐ-TTg

Phát huy tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của người cao tuổi

Phát huy tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của...

Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2022-2025 là 95% người cao tuổi...