Tag: Quyết định số 23

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Gói 26 nghìn tỷ khả thi, sát thực tiễn, giúp người dân dễ tiếp cận, thụ hưởng

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Gói 26 nghìn tỷ khả thi, sát thực tiễn,...

"Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 ban hành với 12 chính sách và quy định về...