Tag: Quyết định số 3642/QĐ-UBND

Hà Nội: Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hà Nội: Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người...

Ngày 21/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định số...