Tag: rác thải nhựa

Giải quyết các thách thức về rác thải nhựa tại 3 tỉnh, thành

Giải quyết các thách thức về rác thải nhựa tại 3 tỉnh,...

Dự án "Suy nghĩ lại về nhựa-giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển" góp phần...