Tag: sách giáo khoa

Gia Lai hỗ trợ học sinh nghèo dân tộc thiểu số đủ sách giáo khoa cho năm học mới

Gia Lai hỗ trợ học sinh nghèo dân tộc thiểu số đủ sách...

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn đề nghị UBND các huyện,...

Trình phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, phân luồng học sinh theo hướng mở

Trình phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, phân...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện hiệu quả chương...

Hỗ trợ phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa qua đường dây nóng

Hỗ trợ phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa qua đường...

Để hỗ trợ phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa, NXBGD Việt Nam thiết lập đường...

Bưu điện Việt Nam cung cấp đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh tại nhà

Bưu điện Việt Nam cung cấp đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng...

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tại nhiều tỉnh,...